Langt forløb

Tredages forløb for hele mellemtrinet
Forløbet omfatter ca. 200 elever fra 4. – 6. klasse i tre dage fra ca. kl. 8 til 14.30.

Alle deltagere begynder og slutter de tre dage fælles – det styrer den grønne guide.

De første to en halv dag deltager hver elev i 5 værkstedsblokke. De præcise mødetider fastlægger vi sammen.
Se en oversigt over de tre dage her . .

Eleverne opdeles i hold, så de kommer til at arbejde på tværs af klasser og klassetrin.
Se vejledninger til alle værkstederne her . .

Info-boden
Info-boden er det sted hvor elever og voksne altid kan finde hjælp hos den grønne guide.
Se mere om Info-boden her . .

Afslutning på tredages forløbet
På den tredje dag efter frokost pakker værkstedslærerne og eleverne alle materialerne sammen. Derefter går alle til deres klasser for at forberede den fælles miljødebat med politisk deltagelse. Efter debatten afslutter vi forløbet med en konkurrence mellem voksne og elever.
Se mere om afslutningen her . .

Fordeling af voksne og lokaler
Her er et skema som du kan redigere og bruge til at fordele voksne og lokaler . .

Tjekliste til kontaktlæreren
Kontaktlæreren modtager en tjekliste fra den grønne guide, så vi sammen kan afstemme forventninger og vide, hvem der gør hvad.

Start og slut på dagen
Hver morgen samles eleverne i deres klasser. Her ser de en video, som den grønne guide har sendt til lærerne via Aula dagen før. Videoen opridser kort programmet for dagen. Om eftermiddagen samles eleverne i fællesrummet til en kort afslutning med den grønne guide.