Afslutning

Den tredje dag efter frokost afsluttes skoleforløbet på denne måde (se de præcise tidspunkter i 3-dageskemaet):

• ca. kl. 11.40-12.10 Pakke værksteder
• ca. kl. 12.20-13.00 Klassen forbereder spørgsmål til Miljødebatten
• ca. kl. 13.20-14.15 Fælles afslutning – ledes af den grønne guide

Pakke værksteder
Elever og værkstedslærere går til det værksted, de netop forlod før frokost. Her hjælper alle hinanden med at pakke værkstedet sammen og sætte materialerne på det aftalte sted. Så er der en kort pause.

Klassen forbereder spørgsmål til debatten
Eleverne går til deres eget klasseværelse og forbereder klassens to bedste spørgsmål til den fælles miljødebat.

Hvad har eleverne lært? Gennemgå eventuelt aktiviteterne. Eventuelle spørgsmål og diskussionsemner skriver I op på tavlen (ustruktureret).

Klassen vælger to konkrete miljøspørgsmål til Miljødebatten – brug noterne på tavlen.

Miljøspørgsmålene bør tage udgangspunkt i elevernes oplevelser fra værkstederne eller vand/el/varme/affald/støj/natur på skolen/i hjemmet/i lokalområdet.

Undgå upræcise spørgsmål som: “Hvad er miljøet?” eller spørgsmål uden direkte miljørelation som: “Hvorfor er der beskidt på toiletterne?”

Det skal være konkrete miljøspørgsmål om tiltag, der kan gøres på skolen, i kommunen, derhjemme osv.

Spørgsmålene skriver I på to kort, som den grønne guide udleverer til klassen undervejs. På kortet skriver I også hvem spørgsmålet stilles til (skoleleder, borgmester eller miljøekspert). Vælg hvilke elever der skal læse spørgsmålene højt.

– BEMÆRK: Der bliver ikke tid til at eleverne kan stille begge spørgsmål, så prioriter og vær klar til at bruge reservespørgsmålet, hvis det første allerede er stillet undervejs af en anden klasse! Alle sedler med spørgsmål bliver samlet sammen og givet videre til elevrådet efter afslutningen.

Så er der en pause inden vi alle mødes til den fælles afslutning.

Fælles afslutning – ledes af den grønne guide
Først vil to udvalgte elever fra nogle af værkstederne fremvise eksempler på de produkter som er fremstillet i værkstederne og fortælle hvorfor. Herved får alle elever, lærere og borgmester indblik, i hvad der er foregået. Den grønne guide vil bede de relevante værkstedslærere om at udvælge eleverne undervejs.

Derefter stiller vi op til Miljødebatten og alle klasser skiftes til at stille deres bedste spørgsmål til panelet.

En grøn guide er ordstyrer, og en anden grøn guide vil sidde som miljøekspert i panelet.

Debatten skal åbne elevernes øjne for arbejdet med miljøtiltag på skolen og i lokalsamfundet og give eleverne en forståelse for, at der som regel er mange interesser og aktører i lokalsamfundet med forskellige meninger om, hvordan man bør indrette sig i forhold til miljøet.

Debatten kan medvirke til at elever, lærere og ledelse bliver holdt fast på nogle konkrete initiativer, som bør foretages på skolen.

Miljødebatten varer ca. 30 minutter.

Så er der en konkurrence mellem to elever og voksne: Sortering af affald. Den grønne guide har på forhånd udvalgt to elever til konkurrencen.

Til sidst siger vi farvel og tak for denne gang.