Fuglekasser

I dette værksted skal eleverne lære om fugle, natur, miljø og at bygge fuglekasser, som kan hænges op på skolen. Formålet er, at eleverne lærer om fuglenes rolle i naturen, manglen på redehuller og brugen af træ som et miljøvenligt byggemateriale.

Alt det praktiske
Eleverne bygger fuglekasser til musvitter og andre små hulrugende fugle.
Hent arbejdstegningen som pdf her . . .

Det tager tid at bygge fuglekasser for elever, der ikke er vant til at holde på en sav. Derfor varer dette værksted ca. 2½ time. Lad eleverne gå sammen to og to. Det er praktisk i forhold til selve save- og byggearbejdet. Én elev holder og én hamrer. Holdstørrelsen bør afstemmes i forhold til sløjdlokalets kapacitet. Det er en god ide med 2-3 voksne, hvoraf mindst den ene skal være vant til at undervise i et sløjdlokale.

Den grønne guide medbringer

 • Brædder af uhøvlet nåletræ ca. 22-25 mm x 150 mm til ca. 50 mejsekasser
 • Søm galvaniserede firkantede 2,5 mm x 55 mm
 • Skruer til låget 5 x 50 mm udendørs
 • Lange skruer og skiver til ophængning (find selv en bitforlænger)
 • Bor: 2,5 mm til forboring til søm og 5 mm bor til skruer gennem kassens tag/låg.
  32 mm til flyvehullet, som bores af voksne.
 • Skruetrækker til lågskruerne
 • Byggevejledning

Det er vigtigt, at eleverne får forståelsen af, hvorfor de skal bygge fuglekasser, og at de voksne primært fokuserer på processen og elevernes forståelse. Eleverne bygger fuglekasser til skolen, så de kan evt. gøre fuglekasser færdige efter det foregående hold.

Hvis skolen har mange fuglekasser i forvejen kan I overveje at fremstille insekthoteller. Vi medbringer ikke materialer til insekthoteller, men skolen kan nok finde materiale med hulrum til insekternes boliger. Der er masser af inspiration på nettet og i bogen ”Insekthaven” af Lars J. Larsen.

Tip

 • Find tilstrækkeligt med værktøj: Hamre, vinkler, blyanter, save, knibtang osv.
 • Ubehandlet træ er et godt valg. Når I hænger kasserne op ubehandlet, kan fuglene flytte ind med det samme uden at blive afskrækket af lugt fra fx træbeskyttelse.
 • Tag kasserne ned før de falder ned af sig selv – det er trist at opleve æg og unger på jorden.
 • Anvend bor: 2,5 mm til forboring til søm, 5 mm bor til skruer gennem kassens tag/låg.
 • Flyvehullet på 32 mm bores af voksne.
 • Låget kan sættes fast med skruer, så det er muligt at rense kassen.
 • I kan skrue kasserne fast direkte gennem flyvehullet med en bitforlænger uanset om det er i en facade eller et levende træ – det tager ikke skade.

Læreroplæg

Fugle og mennesker
Fugle er – udover at nogle er smukke og andre har gode sangstemmer- gode for naturen og os mennesker på mange andre måder. De kan være nyttige til bekæmpelse af uønskede insekter i haven eller på offentlige arealer. F. eks har nogle kommuner med stor succes brugt stære til bekæmpelse af stankelbenslarver på boldbaner. Mejser kan være med til at holde insekterne i haven nede og et par musvitter kan med alle de unger, de får, i løbet af en sæson æde op til 200.000 larver. Det svarer til 5-10 kg larver!

Desværre ændrer mennesket naturen og fuglenes levesteder ved at fælde gamle træer i haver og parker og ved intensiv skovdrift. Det skaber især problemer for de fugle, der bygger rede i hule træer. Fuglekasserne kan være med til at kompensere for menneskets påvirkning af fuglenes levesteder – og endda til menneskets egen fordel.

Træ – et miljørigtigt byggemateriale
Træ er et miljøvenligt materiale, fordi træ stort set er CO2-neutralt. Træerne opsamler og gemmer CO2 når de vokser, og det frigives igen når veddet nedbrydes eller brændes.

Der er meget stor forskel på forskellige træarters egenskaber, nogle er lette, men svage (f.eks. pil), andre er tunge og stærke (f.eks. eg), og forskellige dele af træet kan endda have forskellige egenskaber.

Gamle trævinduer, fra før 1950, er et godt eksempel på anvendelse af de gode træsorter, der holder meget længe. Når gamle trævinduer ofte holder godt, så er det bl.a. fordi man kun anvendte de nederste 2,5 meter af det inderste af fyrretræerne og skåret på den helt rigtige måde.

Generelle tips om fuglekasser
Hulstørrelse, dimension og konstruktion skal svare til de fuglearter, som man ønsker at tiltrække. Bunden må ikke være for lille.
Brug 20-25 mm uhøvlet nåletræ, undgå trykimprægneret træ.
Solidt ophæng, fx med flettet polyester reb eller en kraftig skrue.
Lad siderne gå ned omkring bunden – det forlænger levetiden.
Brug evt. tagpap på taget – foldet ned om tagsiderne.
Sæt ikke siddepind i kassen – den er nemlig mest for rovdyr!

Ophængning og vedligeholdelse
Vend flyvehullet mod nord eller øst for at skærme for sol og regn og anbring IKKE fuglekasser i direkte sol.
Hæng kassen, så der er fri indflyvning til kassen.
Fuglekasser til musvit skal hænge 1-3 meter over jorden. På skolerne bør kasserne nok hænge mindst 3 meter oppe for at undgå, at fuglene forstyrres for meget af eleverne.
Stære- og spurvekasser må gerne hænge tæt. De kan lide at bo i kolonier. Redekasser til andre fugle bør hænge med mindst 10-15 m mellemrum og uden øjenkontakt.