Hold din cykel klar

Dette værksted handler om, hvad det betyder for klimaet, at eleverne vælger at tage cyklen frem for at blive kørt i bil, når de skal i skole, til fodbold, spejder eller andet.

Og det handler om, hvordan en cykel skal vedligeholdes, så den er bedst at cykle på og hvordan eleverne langt hen ad vejen selv kan gøre det.

Alt det praktiske
Eleverne skal arbejde med deres egne cykler. Derfor er det vigtigt, at de elever, der skal have dette værksted, har deres cykler med i skole, mens Miljøjagten kører.

Eleverne skal smøre, stramme og indstille deres cykel og samtidig finde ud af, om den lever op til loven mht. bremser, ringeklokke, reflekser mv. Endelig skal de også prøve at lappe en cykel.

Holdstørrelsen anbefales at være på ca. 18 elever og 1-2 voksne. Eleverne skal arbejde sammen 2 – 3 sammen om cyklerne. Værkstedet bør foregå i et stort klasselokale – meget gerne med dør direkte ud, så I kan smøre kæde udenfor.

Lærevejledning
I kan begynde med at sætte i perspektiv, hvorfor det er en god ide at cykle – både mht. klima, sundhed og trængsel:

  • Når eleverne cykler udleder de intet CO2, hvorimod 20 km om dagen i bil udleder ca. 1 ton CO2 om året. Derudover undgår man også bilos og larm ved skolen.
  • Motion er sundt og det at cykle til og fra skole kan være en del af den daglige motion. Samtidig viser forsøg, at hvis elever cykler (eller på anden måde aktivt bevæger sig) til skole, forbedres deres indlæringsevne markant i forhold til hvis, de køres i bil.
  • Endelig vil skolen også undgå de mange biler, der skal aflevere elever om morgenen, og dermed udgå det kaos, der får nogle forældre til ikke at være trygge ved at lade deres børn cykle eller gå i skole.

Efter denne korte start skal eleverne selv i gang. De skal følge tjeklisten til at se om deres cykler for det første er lovlige, men også om cyklen er vedligeholdt og tilpasset til dem.

Der ligger blokke med tjeklister til eleverne.
Læreren kan se tjeklisten på forhånd her . .

Lovpligtigt udstyr
Her kan du se hvad der SKAL være på en almindelig cykel . .
Du kan evt. bruge en lille video fra Rådet for Sikker Trafik om Bruno og Niller der tjekker cykler. Find videoen HER . .

En god ide er, om læreren tager et emne op ad gangen og viser og fortæller hvordan man tjekker de forskellige ting og stammer/smører/ændre dem. Tag en tilfældig cykel op i cykelstativet, så eleverne nemmere kan se, hvad der skal ske. Hvis det kan lade sig gøre, så tag cyklerne med udenfor, når I skal smøre kæderne – så sviner I ikke på gulvet. I kan også bruge filtdugen som smørestation – både ude og inde. Før I smører kæderne, så lad eleverne prøve at bukke og bevæge leddene i den rustne kæde Miljøjagten medbringer.

Efterhånden som eleverne har tjekket tingene af eller udført opgaverne i skemaet, skal de krydse dem af og evt. skrive om deres cykel mangler nogle ting. De skriver navn på skemaet og tager det med hjem, så de kan få orden på de sidste ting, så deres cykel er helt fin og køreklar.

Er der tid tilbage af værkstedet, når alle har gennemgået deres cykler og udfyldt skemaet, kan du lade eleverne selv prøve, hvad det vil sige at cykle på en cykel, der ikke er pumpet ordenligt. Det gøres ved, at du lukker noget af luften ud af dækkene og lader dem cykle en kort strækning, mens du tager tid. Bag efter pumper I cyklen og eleven kører den samme strækning igen – igen mens du tager tid.

Den grønne guide medbringer
Lappegrej
Cykelpumpe
Div. tænger, svensknøgler og unbrakonøgler
Slanger med eksempler på de tre ventiltyper: Dunlop, racer og bil
Dækjern
Smøreolie
Filtduge til smørestation
Engangshandsker – både børne- og voksenstørrelser
Spande
Børster
Klude
Cykelstativ
Rusten kæde
Blokke med tjeklister til eleverne
Plancher med hhv. tjekliste og lovpligtigt udstyr
Blyanter