Miljøavis

Eleverne skal fremstille en Miljøavis, der fortæller om alle de aktiviteter, der er sat i gang i de dage, skolen arbejder med miljø. Der er masser at skrive om fra de andre værksteder og mon ikke skoleinspektøren stiller op til interview, måske har han lært nogle gode miljøtips. Brug gerne fotos, tegninger, grafer og andre illustrationer.

Alt det praktiske
Eleverne udarbejder en løbende miljø-netavis. Hvis skolen råder over tilstrækkeligt antal bærbare computere eller iPads, kan værkstedet foregå i hvilket som helst lokale. Ellers vil skolens IT-lokale være det oplagte sted at etablere en redaktion. Det er vigtigt, at der er et tilstrækkeligt antal computere, så alle “journalister” kan arbejde ordentligt.

Holdstørrelsen anbefales at være på ca. 18 elever (journalister) og 1 – 2 voksne. Der kan arbejdes i små grupper á 2 – 4 elever, nogle kan måske være fotografer eller illustratorer, og andre er skrivende journalister.

 • Tips
  Måske kan en journalist fra lokalavisen inviteres til at holde et kort oplæg for eleverne om, hvordan man spotter og skriver en god historie.
 • Miljøavisen kan med fordel udgives på Aula.
 • Af sikkerheds hensyn ved deling må eleverne kun tage situationsbilleder. Det er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet. Eleverne må ikke tage portrætbilleder.
 • Det er en god ide at finde og oplade eventuelle kameraer på forhånd. Alternativt kan I måske bruge mobiltelefoner.
 • Avisen må gerne udgives som ”hardcopies” i et lille oplag, som vi hænger op i INFO-boden til gennemsyn.

Lærervejledning
Det er en god ide at holde et redaktionsmøde på ca. 15 minutter. Redaktørfunktionen varetages af voksne, gerne med elev assistenter. Hold et lille oplæg for eleverne om hvordan man opbygger en god historie, hvordan man interviewer, lytter osv. Kunsten at redigere stoffet og finde en pointe og en vinkel kan være svær, især når man skriver til en lille avis.

Fordel eleverne i små reportergrupper. Derefter går reporterholdene i gang med at finde ud af, hvad de har lyst til at skrive om, hvilke historier, der bør i avisen, og hvordan de kan bruge de aktiviteter, der er på skolen til at snuse efter gode historier. Der sker meget på skolen, og da aktiviteten kører over flere dage, så vil net avisen være i konstant udvikling. Det betyder, at redaktørernes fornemste opgave er at bevare overblikket og få et godt samarbejde med de forskellige reportergrupper. Fx er det ikke så interessant at have fem historier om fuglekasser, med mindre det er forskellige sjove eller personlige historier.

Journalisterne kan blive en slags miljøets vagthunde – en slags detektiver – på deres egen skole og ‘afsløre’, hvordan deres egen skole forholder sig til miljøet i indkøb af papir, kopiering, vandforbrug, elforbrug osv. – positivt og negativt.

Og hvordan deres kammerater på skolen agerer i forhold til miljø og klima: Cykler de til skole? Tænker de på miljøbelastningen når de køber tøj eller elektronik? Ved de hvad det betyder for klimaet af ”Smide væk og købe nyt” hele tiden i stedet for at genbruge, reparere og bytte? Bruger de madrester eller smider de mange rester ud?

Brug gerne “voxpop” / spørgeskemaundersøgelser og grafik. Eleverne må gerne stille kritiske spørgsmål (hvad er din største miljøbommert?, hvornår er du dårligst til at passe på miljøet?, osv.)

Indhold
Artiklerne skal selvfølgelig handle om miljørelaterede emner. Værkstedsdeltagere og andre involverede, børn og voksne vil blive interviewet og fortælle om deres oplevelser. Måske kan eleverne formulere gode og sjove argumenter for at passe på miljøet og gives gode råd til at spare på ressourcerne. Det kan selvfølgelig også være at avisen skal have en passende mængde “vandede vittigheder” og sladder.

Miljørelaterede emner kan være:

 • Skolens energi
 • Vandspild eller fornuftigt forbrug
 • Affaldssortering eller genbrug
 • Skolens indkøb
 • Naturen på skolen
 • Madspild i skolen kantine og hjemme hos eleverne selv
 • Elevernes forbrug af tøj og elektronik
 • Transport til skolen, fx voxpop: Cykler du? Giver du tegn? Bruger du hjelm? Bruger du lygter?

Få evt. inspiration til andre historier i quizzerne fra Infoboden.

Materialer
Skolen leverer 6-10 pc’er med relevant netadgang. Dertil eventuelt nogle kameraer eller mobiltelefoner/iPads, så eleverne kan producere grafisk materiale til avisen.

Den grønne guide kommer med
Blyanter og notesblokke.