Miljødetektiven

I dette værksted skal eleverne undersøge skolens miljø og finde ud af om skolen er en rigtig miljøgris, eller om den passer godt på miljøet.

Eleverne skal besøge 10 poster forskellige steder på skolen. De skal løse forskellige opgaver og udfordringer med affald, varme, økologi, miljømærker og el: Er det hvide papir “grønt” og kommer det med Svanen? Kan eleverne mon smage forskel på den økologiske og ikke-økologiske chokolade? Og kender eleverne deres egne el-vaner?

Alt det praktiske
Dette værksted kræver to lærere til bemanding. På forhånd opsætter I posterne og fordeler eleverne på Miljødetektiven på 8 hold hver gang værkstederne gennemføres. Der kan være ca. 40 elever på hvert værkstedsforløb – eller max. 20% af alle de deltagende elever.

  • Når eleverne kommer, samler I dem ved START/SLUT til en fælles introduktion – ca. 15 min.
  • Eleverne gennemfører “Miljødetektiven” ca. 1½-2 timer – midtvejs kan de holde pause samtidig med de andre værksteder.
  • Til sidst vender eleverne tilbage til START/SLUT, aflevere deres skema og gennemgår en fælles afslutning– ca. 25 min.

Lærerene bemander selv post 3 og post 8. Resten af posterne i Miljødetektiven er ubemandede. Hvis der er forældre, bedsteforældre eller miljøfrivillige, som har lyst til at deltage, så er dette et godt værksted, hvor ekstra voksne kan hjælpe eleverne ude på posterne.

Vejledning til hvordan I starter og slutter Miljødetektiven, kan I finde her . .

I Miljødetektiven gælder det IKKE om at komme først, men om at finde de rigtige svar. Eleverne løser opgaverne ved de enkelte poster og udfylder holdets medbragte svarskema undervejs.

Resultatet af Miljødetektiven siger altså ikke noget om, hvor godt eleverne har klaret opgaverne, men viser udelukkende i hvilken miljøstand skolen er! Dette er vigtigt at I formidler videre til eleverne.

Svarskemaet
I elevernes svarskema er der svarmulighederne: “OK”, eller point, fx “+1/-1” eller “antal”. Eleverne sætter selv en bolle rundt om eller skriver det rigtige svar. Der er en udførlig beskrivelse af posterne enten i svarskemaet eller ude ved de enkelte poster. Som lærer skal du huske at rette posternes placering i de røde felter på svarskemaet og print et ud til hvert hold, i alt ca. 40 stk.

Svarskemaet henter I her . .

Posterne
Der er 10 forskellige poster, der hver især tager ca. 8 min at gennemføre. Til hver post er der en planche med postnummer, plancher med beskrivelse hvad eleverne skal på posten og diverse materialer.

Beskrivelse af de enkelte poster til lærerne finder I her . .

Den grønne guide kommer med alle materialer. En samlet materialeliste finder I her . .

Til enkelte af posterne skal indhentes nogle oplysninger om forholdene på skolen. I bør derfor i god tid indhente disse oplysninger. Hent tjeklisten her . .