Miljødetektiven – Start og slut

Vælg et hensigtsmæssigt sted, hvor Miljødetektiven kan starte og slutte fælles – gerne et stort klasselokale.

I har på forhånd inddelt eleverne i 8 hold med 3-6 elever pr. hold.

Fire af posterne skal besøges i en bestemt rækkefølge. Det gælder post 2 & 3 og 7 & 8.Ellers er der ikke sammenhæng mellem posterne, og grupperne kan derfor starte på forskellige poster.

De poster holdene kan starte på er følgende:

 • Post 1 herefter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 • Post 2 herefter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1
 • Post 4 herefter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3
 • Post 5 herefter 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4
 • Post 6 herefter 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5
 • Post 7 herefter 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Post 9 herefter 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • Post 10 herefter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hvert hold får udleveret et clipboard med svarskema og en kuglepen/blyant.

Holdene instrueres om følgende:

 • Det vigtige er at lære – ikke at komme hurtigt igennem! Det er bedre at gennemføre alle poster og svare så omhyggeligt som muligt frem for at komme først.
 • Hvis eleverne undervejs bliver i tvivl om noget fx hvordan svarskemaet skal udfyldes eller de ikke kan finde en post, skal de gå i Infoboden og få hjælp.
 • Holdet skal hele tiden følges ad.
 • Det gælder for hvert hold om at besøge alle 10 poster i den rækkefølge, som de får angivet.
 • Hver post tager ca. 8 minutter. Dertil kommer lidt tid til at gå fra den ene post til den anden.
 • Eleverne skal gennemføre posten, når denne er ledig efter foregående hold og de skal selv udfylde svarskemaet.
 • Hvis holdet kommer til en post, som er optaget af et andet hold, venter man i god afstand til posten.
 • Det er skolens miljø de undersøger og altså om skolen er grøn eller gris – ikke dem!

Når holdet har gennemført alle 10 poster, skal de gå tilbage til START/SLUT med deres clipboard med svarskemaet. Dog får de at vide, hvornår de senest skal være tilbage til START/SLUT – uanset om de har nået alle poster eller ej!

Når I er samlet igen, gennemgår I svarene i plenum og finder ud af, om skolen er ”grøn eller gris”.

Resultatet af Miljødetektiven (pointantallet) siger intet om, hvor godt holdene klarer sig – det er udelukkende skolens miljø, der undersøges og altså skolen, som får point.

Læreren skal gemme resultaterne. De skal bruges til at bedømme hvorvidt skolen er grøn eller gris – og hvor der kan ske forbedringer. Dette skal bruges til miljødebatten på tredjedagen. Resultatet kan eventuelt også formidles til Miljøavisen – og måske til Elevrådet?