Miljøspil – Affaldskort

Affaldskort
Den grønne guide medbringer 3 spil med forskellige affaldskort.

Der spilles mellem 2-5 elever. Spillet tager ofte mellem 10 og 30 minutter, alt efter hvor ligeligt fordelt kortene, ved tilfældighed, er fordelt fra starten.

Formålet med affaldskortspillet er at skabe elevernes interesse for og bevidsthed om affaldsproblemer, og hvad de betyder for naturen: Eleverne lærer affalds forskellighed – om de enkelte affaldstypers nedbrydningstiden i naturen, om mængden i naturen, om genbrugsværdien, hvor ulækkert det er og om hvor farligt det er for dyrene.

Forberedelse
Hvert kortspil blandes for sig og fordeles ligeligt mellem eleverne.

Spillet
Spillets regler er baseret på de klassiske bilkort og er yderst simple.
Hver elev lægger sine kort i en bunke foran sig med bagsiden opad. Alle vender det øverste kort om fra hver deres bunke. Den som sidder til venstre for kortgiveren starter med at vælge en kategori og siger hvilken værdi hans/hendes kort har. Dernæst skal de øvrige deltagere nævne værdierne i samme kategori på deres kort. Den elev der har den højeste værdi har vundet de andres kort, får kortene og lægger dem nederst i sin egen bunke. Vinderen af runden vælger kategori på næste kort osv.

Afslutning
Spillet afsluttes ved at én elev har vundet alle de andres kort. Er der ikke tid til at spille kortspillet til ende er vinderen den som har flest vundne kort.

Baggrund
Kategorierne er:
• nedbrydningstid i naturen
• farlighed for dyr
• mængde smidt i naturen
• genbrugsværdi
• oplevet ulækkerhed

Nedbrydningstiderne i spillet er skønnede på baggrund af oplysninger fra Institut for Miljøvurdering. Tallene i de øvrige kategorier kommer fra tilbagemeldinger fra børn, som har deltaget i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. Børnene har svaret på, hvad de har fundet, og hvor ulækkert, farligt og genanvendeligt, de synes, affaldstyperne er.