Miljøspil – Fuglekort

Fuglekort
Den grønne guide medbringer 2 spil med hver 40 forskellige fuglekort.

Der spilles mellem 2-5 elever. Spillet tager ofte mellem 10 og 30 minutter, alt efter hvor ligeligt fordelt kortene, ved tilfældighed, er fordelt fra starten.

Formålet med fuglekortspillet er at skabe interesse hos eleverne for de vilde danske fugle og den natur, de lever i. Eleverne lærer om biologiske forhold for fuglene som deres udseende og f.eks. vingefang, vægt, antal ynglepar og bestandsudvikling.

Forberedelse
Hvert kortspil blandes for sig og fordeles ligeligt mellem eleverne.

Spillet
Spillets regler er baseret på de klassiske bilkort og er yderst simple.
Hver elev lægger sine kort i en bunke foran sig med bagsiden opad. Alle vender det øverste kort om fra hver deres bunke. Den som sidder til venstre for kortgiveren starter med at vælge en kategori og siger hvilken værdi hans/hendes kort har. Dernæst skal de øvrige deltagere nævne værdierne i samme kategori på deres kort. Den elev der har den højeste værdi har vundet de andres kort, får kortene og lægger dem nederst i sin egen bunke. Vinderen af runden vælger kategori på næste kort osv.

Afslutning
Spillet afsluttes ved at én elev har vundet alle de andres kort. Er der ikke tid til at spille kortspillet til ende er vinderen den som har flest vundne kort.

Baggrund
Kategorierne er
• Vingefang
• Vægt
• antal kuld
• kuldstørrelse
• rugetid
• ynglepar
• bestandsudvikling

Spillet er købt i Naturbutikken.