Plant og dyrk

I dette værksted skal eleverne selv have fingrene i jorden og plante og dyrke spiselige planter. Indendørs skal eleverne så og dyrke forskellige spiselige spirer, som de senere hen kan spise. Udendørs skal eleverne plante frugttræer, forskellige bærbuske og krydderurter. Værkstedet har fokus på det rent praktiske i hvordan man planter, sår og dyrker. Derudover handler værkstedet også om, hvordan man kan skabe gode forhold for insekter ved at plante blomstrende træer og buske.

Alt det praktiske
Holdstørrelsen er ca. 18 elever og en til to lærere.
Værkstedet kan med fordel deles op i to blokke: En indendørs- og en udendørs blok.

Indendørs aktiviteter

Så spiselige spirer
Eleverne deles i grupper af 3 og skal arbejde sammen om at lave urtepotter af avispapir ved hjælp af potmakers, så de hver får en urtepotte til hver spireart. I disse urtepotter skal der i jord sås forskellige spiselige spirer. Urtepotterne sættes i en hvid bakke – en til hver elevgruppe. Eleverne skal efterfølgende selv sørge for, at potterne holdes fugtige og at spirerne gror. Når spirerne har vokset sig store (efter 5-8 dage), kan elever spise spirerne og dele ud af dem til deres klassekammerater.

Se vejledningen i
– hvordan I laver urtepotter med potmakers
– hvordan I sår frø til spiring

Den kraftfulde karse
I skal sammen lave et forsøg, der viser planternes fantastiske kræfter ved at så karsefrø i bomuldsvat i en plastbakke. Frøene skal spredes ud svarende til det område en mursten dækker og der skal bruges rigtig mange frø – nok tre breve eller svarende dertil.

Frøene vandes, og en mursten placeres ovenpå. Når karsefrøene begynder at spire, løfter de murstenen. Det er en god illustration af planternes vækst og store kræfter (forløbet tager ca. 5 dage). Husk at karsen hele tiden skal være fugtig.

Karsen kan løfte murstenen, men tager man murstenen af og lægger den på igen, så vil karsen klaske sammen.

Aftal med eleverne, hvem der har ansvaret for at vande og passe karsen til den er vokset op. I skal lave ét forsøg pr. værksted.

Udendørs aktiviteter

Eleverne deles op i hold af 3-4, der sammen skal plante et træ, en busk, jordbær eller krydderurter. Inden de går i gang med at plante er det en god ide at gennemgå, hvad planter har brug for til at vokse (lys, luft, vand, CO2 samt næringsstoffer), hvorfor planter er nødvendige for os mennesker (de giver mad til os selv og vores husdyr, giver os materialer fx til byggeri, giver os velvære og glæde,) og nødvendigt for dyr i alle størrelser (de giver mad (både blomster og bær), giver læ, bolig og skjulesteder)

Se vejledningen her om hvilke ting I skal være opmærksomme på, når I planter træer og buske

Tal med gartnerne!
Det er vigtigt at aftale med ledelsen, den tekniske servicemedarbejder og evt. materielgården i god tid forinden, hvor I kan plante udendørs. Sådan sikrer du, som lærer, at der ikke er andre planer for området, og at de der passer de udendørs arealer er klar over, at de fremover skal tage hensyn til de nye planter.

Jorden kan være meget hård omkring en skole (traktose), så måske skal den løsnes i god tid.

Den grønne guide medbringer:

 • Forskellige spirefrø til såning *)
 • Snapseglas*) til fordeling af frø til elevholdene – glassene kan fx stå i en hvid bakke
 • Ekstra karse til ”Den kraftfulde karse” *)
 • 7 sæt Potmakers
 • Plast bakker til at sætte avispapirurtepotterne i og til ”Den kraftfulde karse” *)
 • Ispinde til at skrive navn på spirebakkerne
 • Vat *)
 • Jord *)
 • Blyanter
 • 5 Mursten *)
 • 4 vandforstøvere
 • 8 planteskeer
 • 7 knæpuder
 • Arbejdshandsker – både i voksen og børnestørrelser
 • 5 spader
 • 5 store og 4 små vandkander
 • Trillebør
 • Støttepinde til de nyplantede træer *)
 • Div frugttræer, bærbuske, rabarber, krydderurter mv (bliver leveret separat til skolen direkte fra planteskolen) *)

*) Skolen kan beholde de materialer der er mærket med en stjerne = *)

Skolen skal selv skaffe:

 • Aviser til at lave urtepotter af