Plastikjagten

I dette værksted skal eleverne lære om affald, især plastik, efterladt i deres nære natur. Derefter skal eleverne lave et kreativt produkt til handling: De skal lave en skitse til kampagne med forslag til, hvad eleverne selv kan gøre, og hvad kan skolen gøre.

Alt det praktiske
Holdstørrelse kan være ca. 20 elever. Der kræves én lærer. Værkstedet kan være i et almindeligt klasselokale.

Hvert forløb deles i to halvlege á ca. en times varighed med en pause i mellem – se den aktuelle tidsplan for jeres skole.

På forhånd har du som lærer udvalgt 5 forskellige udearealer (zoner) på skolen eller i nærheden, hvor eleverne på hvert af de 5 værkstedsforløb kan samle affald på kort tid.

Det kan være en fordel at sætte afdækningsplast fast på gulvet i klasselokalet med malertape – så kan I bedre håndtere affaldet hvis det er lidt ulækkert.

Første halvleg
Introduktion – 5 min.
Når du har samlet eleverne fortæller du dem om forløbet: De skal samle affald, siden sortere det og plastikaffaldet skal sorteres yderligere. Til sidst skal de lave en skitse til en affaldskampagne.

Indsamling af affald – 20 min.
Du inddeler eleverne med 4 i hver gruppe. Hver gruppe får en affaldssæk og hver elev får et sæt engangshandsker. Send eleverne ud i en af de 5 zoner for at samle affald med besked om at være tilbage om 20 minutter.
Læring:
Der er meget forskelligt affald i naturen. Noget ligger meget længere tid end andet.

Sortering af affald – 15 min.
Når eleverne kommer tilbage skal de sortere affaldet efter de samme fraktioner, som de kender hjemmefra: Plastik, metal, papir, pap, glas, elektronik og batterier, bioaffald og restaffald. Læg det ene sæt ikoner ud på gulvet så I får sorteret affaldet sammen. Tal om at affald er nye ressourcer som kan genanvendes, hvis det bliver sorteret. Læg til sidst det sorterede affald i de rigtige affaldssække: Hæng affaldssække med det andet sæt ikoner over stolerygge.
Ekstra øvelse (valgfri):
Ofte er affald sat sammen af flere stoffer og man kan ikke dele det i affaldsfraktioner. Prøv at splitte en juicekarton eller en smørbakke ad i alle de forskellige fraktioner – hvor mange er der?
Læring: Affald kan sorteres og genanvendes.
Se her hvad der sker med affaldet . .

Sortering af plastikaffald – 15 min.
Plastaffald holder længe i naturen og ender ofte som mikroplast i naturen, før det endeligt nedbrydes. Nu skal I sortere plastikaffaldet i forskellige fraktioner: Tag affaldssækken med plastikaffald, hæld det ud på gulvet og sorter det i kategorier – brug A5 kortene. Hvad er der mest af?
Ekstra øvelse (valgfri):
Tag en farvet plastik grydesvamp med en blød og en grov side. Dyp den i en hvid bakke med vand, knug den, lad den suge og knug igen. Gentag 5-10 gange. Se nu ned i bunden af bakken – kan du se noget ”fnuller” fra svampen? Si vandet fra i et kaffefilter og se hvor meget plastik fnuller der er. Hvad sker der normalt med fnulleret, og hvad vil I gøre med fnulleret nu?
Læring:
Plastik er mange ting og det bliver først sorteret, når vi har afleveret det. Noget ender som mikroplastik i naturen.

Materialer:
Den grønne guide medbringer afdækningsplast, malertape, engangshandsker, plastposer, A3 plakat med genanvendelse, 2 sæt med A5 ikoner, plastsække, juicekarton eller smørbakke, plastikplakat i A3 – se den her . ., A5 kategorikort ud fra plastikplakaten, farvet plastiksvamp, hvid bakke, kaffefiltre og en pose med mange tusser.

Anden halvleg
Hvordan kan I få mindre plastikaffald i jeres nærnatur? – 40 min.
Først samler du op med eleverne om affald på skolens område: Er der meget eller lidt. Er det især plastik? Hvem tror I der smider det. Hvorfor gør de det o.l.

Så vender eleverne tilbage til deres gruppe. Nu skal hver gruppe skitsere en ide til en plastikaffaldskampagne. De kan tegne, skrive og fortælle. Brug eventuelt denne kampagne opskrift – punkterne er ikke prioriterede:

  • Ide: Hvad synes I er vigtigt og sjovt af få folk til?
  • Målgruppe: Hvem skal ændre adfærd?
  • Budskab: Hvad skal målgruppen gøre?
  • Medie: Vil I bruge plakater, pjecer, effekter, Facebook, TikTok eller . . .?
    • Den løftede pegefinger eller nudging, fx grønne fodspor til den nærmeste skraldespand?
  • Kontekst: Findes der allerede initiativer på skolen?
  • Ressourcer: Hvem skal lave kampagnen? Koster det noget
  • Evaluering: Hvordan kan I se om kampagnen virker?

Læring:
Det er muligt at ændre adfærd med kampagner.

Materialer:
Almindelige tegnematerialer til skilte og ideer (det skaffer skolen selv ud over tusser).

Præsentation af kampagner – 20 min.
Grupperne præsenterer deres ide skitse for de andre. Læreren samler ideerne sammen og giver videre til elevrådet.

Oprydning og klargøring til næste værkstedsforløb – 10 min.