Plastikjagten – Hvad sker der med affaldet?

Glas 
Glas sælges som skår til danske glasværker, der smelter glasset om til ny emballage.
Hele flasker fra genbrugspladsen sælges til genbrug: Flaskerne skylles, sorteres og bliver genbrugt af tapperier. Ca. 30-35 % af det indsamlede glas og flasker genbruges som hele flasker, mens resten går til skår til omsmeltning. Det er under 2 %, som ikke kan genbruges eller genanvendes (plast, metal, keramik, etc.)

Metal
Jern– og metalaffald sælges, og det der kan bruges eksporteres og indgår i produktionen af nye jern og metalprodukter. Mindst 80 % bliver genanvendt.

Pap
Pap sælges og det rene pap (ca. 97 %) blandes sammen med pap fra andre kilder så det er egnet til genanvendelse. Så sendes det til papfabrikker i Danmark, som laver ny pap-emballage og karton. 

Papir
Papir sælges og bliver genanvendt (ca. 95 %) på papirfabrikker i Sverige eller indgår i produktion af pap- og karton-emballage, som fx. æggebakker.

Plastik
Plastik sælges til et anlæg i Tyskland. Det bliver renset, sorteret, granuleret og solgt til produktionen af nye plastprodukter, f.eks. tøj, isolering eller plastikflasker. Mindst 85% af indholdet af PE, PP og PET-flasker genanvendes.

Bioplastik
Der er ikke noget plastik, der kan nedbrydes hurtigt i naturen. Begrebet bioplastik dækker over to typer plastik: Det ene er traditionel plastik lavet af fornybare ressourcer (frem for olie, der er ikke er fornybart), fx sukkerør – men det kan ikke nedbrydes hurtigt. Eller det kan være bio-nedbrydeligt plastik, men det betyder desværre heller ikke at det nedbrydes hurtig i naturen eller i kompostbeholderen – det kræver særlige komposteringsanlæg.

Derfor løser man ikke verdens plastikproblemer ved at udskifte traditionel plastik med bioplastik – det er engangsplastik vi skal undgå.

Restaffald
Restaffaldet bliver brændt på forbrændingsanlæg og varmen bliver brugt til fjernvarme og produktion af elektricitet.

Madaffald
Madaffaldet kommer til et biogasanlæg, hvor den bliver blandet med gylle og forgasses. Biogassen sælges på naturgasnettet,  hvor det fortrænger naturgas, der er et fossilt brændstof. Den afgassede biomasse bliver til naturgødning, der kan erstatte kunstgødning. 

Batterier og elektronik
Metallerne i batterier og elektronik kan industrien ret let bruge igen. Ved at opvarme og tilsætte forskellige kemiske stoffer kan man sortere for eksempel zink, kadmium, mangan og jern fra.

Kilder: Norfors, Vestforbrænding og affald.dk – sommer 2020