Upcycling

I dette værksted skal eleverne lære om upcycling, dvs. oparbejde ting der ellers skulle være smidt ud til nye brugbare produkter.

Alt det praktiske
Holdstørrelsen kan være ca. 18 elever. Der kræves én lærer. Værkstedet kan være i et stort klasselokale.

På forhånd har du som lærer sat materialerne og vejledningerne klar.

Det er VIGTIGT at du som lærer og eleverne/forældrene også selv indsamler glas, dåser, mindre papæsker, tegneserier, glansbilleder og mønstrede servietter i god tid inden Miljøjagten kommer. Tal med din kontaktlærer om indholdet af forældrebrevet.

Lærervejledning
Start værkstedet med at tale med eleverne om, hvad affald, genbrug, genanvendelse og upcycling er. Hvorfor det er smart at genbruge, genanvende og upcycle ting i stedet for blot at smide alt ud til forbrænding.

Tag gerne udgangspunkt i de materialer der hører til værkstedet: Hvordan skulle de enkelte materialer sorteres til genbrug eller genanvendelse, hvis ikke I brugte dem til upcycling?

Inden I går i gang med at lave selve produkterne, kan du evt. spørge ind til, hvad eleverne vil lave og hvorfor – hvad de vil bruge det nye produkt til. Når produkterne bliver lavet af materialer, der ellers ville være smidt ud, viser det eleverne, at tingene kan få nyt liv og være anvendelige til andre ting end det, det lige er tiltænkt. Og at forskellige ting er en ressource og ikke bare affald.

Det er altså ikke upcycling at lave ”skrammelkunst”, hvor eleven fx sætter elektronikdele, plastik, pap og metal sammen til den ”dims” som blot er til pynt. Ofte har disse en meget kort levetid i hjemmene og bliver smidt samlet ud – og derved har eleven faktisk downcyclet, da de enkelte materialer ikke kan genbruges.

Den grønne guide medbringer værktøj og nogle materialer til at kunne lave vaser eller opbevaringsæsker lavet ved découpage af ugeblade, reklamer, servietter, glansbilleder mv på gamle glas, konservesdåser eller æsker.

Hvis eleverne bliver hurtigt færdig kan de evt. også lave lysestager af tomme sodavandsdåser.

NB! Det er VIGTIGT at du som lærer og eleverne/forældrene også selv indsamler glas, dåser, mindre papæsker, tegneserier, glansbilleder og mønstrede servietter i god tid inden Miljøjagten kommer. Tal med din kontaktlærer om indholdet af forældrebrevet.

Vejledningerne til hvordan du laver decoupage og lysestagerne finder du her. Vejledningerne ligger også som laminerede plakater i de kasser, som Den grønne guide medbringer:

Søg evt. ideer på Instagram eller Pinterest på hvordan æsker, glas mv kan dekoreres.

Efterhånden som eleverne bruger forskellige materialer, bliver der småstumper tilovers. Sørg for at det sorteres til de rette fraktioner – brug evt. de vedlagte poser og skilte, hvis I ikke har affaldssortering i kasserne.

Perspektivering
Du bør i slutningen af værkstedet tale med eleverne om, hvad deres personlige upcycling produkt er og hvad de har brugt til at lave det. Tal desuden om, hvad der skal ske med det nye produkt, når det ikke længere skal bruges: Hvilke materialer er det er lavet af? Hvad skal der ske med de enkelte materialer? Hvad betyder det for miljøet, at materialerne genbruges eller ikke bliver?