Om Miljøjagten

Miljøjagten er et undervisningsforløb, der er udarbejdet af de grønne guider i Furesø og Allerød Kommune. Forløbet er målrettet mellemtrinet på folkeskolerne i de to kommuner.

Forløbet bygger på varieret og anvendelsesorienteret undervisning, og eleverne skal bruge hele kroppen og alle sanserne. Forløbet er tværfagligt og indeholder ikke kun temaer fra natur/teknik.

Aktiviteterne i forløbet kan bruges som inspiration til at arbejde med bæredygtighed – fx FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Formålet
Formålet med forløbet er at fungere som inspiration til skolens arbejde og undervisning med miljø og bæredygtighed. Forløbet skal anvise konkrete muligheder for handlinger, som kan være med til at forbedre miljøet i og omkring skolen. Det er vigtigt, at forløbet tager udgangspunkt i elevernes hverdag: Hvad kan de selv gøre?

Forløbet
Skolerne kan vælge mellem

  • et kort årgangsforløb på to dage, eller
  • et tredages forløb for hele mellemtrinet

Vi begynder hver dag fælles. Derefter går alle til deres værksted.
De enkelte skoledage i et forløb er opdelt i to værkstedsblokke: En formiddagsblok og en eftermiddagsblok.
Vi afslutter hver dag fælles.

I kan finde alle undervisningsvejledninger her på sitet – se Alle værksteder

De grønne guider medbringer de fleste materialer – tjek under hvert værksted.